Mode:         
 
ورود به سایت / ثبت نام
 
 
 
 
     
 
 

New Page 5
qwewqqweqweqwee 

چاپ، صنعتی مهم و یک خانواده بزرگ است. صنعتی در خدمت ارتباط و با تاثیر شگرف فرهنگی و اقتصادی. صنعت چاپ درختی پر شاخ و برگ است که سایه اش را بر سر بسیاری از فعالیتهای تولیدی و خدماتی گسترده است. تنوع رشته های مرتبط با چاپ، صدها تخصص و حرفه های گوناگون را در برمی گیرد. هر یک از این حوزه ها در عین حال به حوزه دیگر مربوط می باشد و لیتوگرافی یکی از حوزه های مرتبط با چاپ و از مراحل مهم و اساسی قبل از چاپ می باشد.
ابتکار و کارهای هنرمندانه بنیان هر گونه نوآوری و زیبایی است. همه جا زیر نگاه ماست و آنچه تماشا می کنیم نشانه هایی از گذشته را در خود دارند. با این همه قدم برداشتن، فراتر از بیان است. قدم های استوار ما را پیش می برند. هنر در استواری و اطمینان بخشی همین قدم های پیش رونده است و برای تبدیل خیال به حقیقت آزمودن چنین هنری لازم است. آنچه می ماند، حقیقت آرمان های ما و واقعیت آثاری است که به جا نهاده ایم، صنعت چاپ ارزش فرهنگی، اقتصادی و حتی اعتقادی نهفته ای در خود دارد. قدم نهادن در راه توسعه این صنعت در شرایطی که ایران غنی ترین امکانات را در منطقه جغرافیایی خود در ارتقاء کیفیت زندگی مردمان و برآوردن نیازهای آنان حرکتی آرمان گرایانه باشد. امروز، دیروز فردای ماست و فردا میتواند برای سال های بسیار همچنان فردای امیدبخش باقی بماند.

                                                    محمد سمیعی زاده


Minimize

 
 
 
 
www.megportal.net

پیام مدیریت تقدیر نامه ها و جوایز