ورود به سایت / ثبت نام
 
 
 
 
     
 
 

 
New Page 5

در سیستم سنتی پس از تهیه فیلم به وسیله دستگاه کپی میتوانیم زینکهای سنتی را از کمترین سایز موجود تا بیشترین سایز 115سانتیمتر142 سانتیمتر کپی نماییم.

نور این دستگاه ماورا بنفش بوده و میتوان زینکهای کوچک را به صورت دوبل کپی نمود. پس از مرحله کپی زینک توسط پروسسور اتوماتیک ظاهر و شسته می شود و آماده جهت ارسال به چاپخانه می باشد.

 

Minimize

 
 
 
 
www.megportal.net

ایمیچ ستر لیتوگرافی سنتی قید کپی پروفر زینک سوز پلیت ستر حرارتی اسکنر